Ajankohtaista

SM-viikon organisaatio vahvistuu – KOKO Tapahtuma vastaa SM-viikon tuotannosta

Olympiakomitea on solminut SM-viikon tuotantoa koskevan yhteistyösopimuksen tapahtuma-alan johtavien palvelutuottajien yhteenliittymän, KOKO Tapahtuman kanssa. Sopimus SM-viikon järjestämisestä kattaa vuodet 2019-2021.

SM-viikon uuden organisaation taustalta löytyy SM-viikon sydänystäviä, sillä KOKO Tapahtuman puheenjohtaja Esa Niemi on ollut tuomassa ensimmäistä SM-viikkoa Suomeen. Ja lähes kaikki yhteenliittymässä mukana olevat yritykset ovat olleet aikaisemmilla SM-viikoilla alihankkijoina.

– Olemme olleet mukana SM-viikolla alusta alkaen ja tiedämme mikä valtava potentiaali tapahtumassa on. Hyvällä ja pitkäjänteisellä suunnittelulla SM-viikosta on mahdollista rakentaa taloudellisesti itsensä kannattava tapahtuma, joka tarjoaa myös tuleville kumppaneille väylän olla mukana tekemässä liikunta- ja urheilukulttuuritekoja, Esa Niemi toteaa.

– SM-viikon jatkuvuuden ja kehittymisen kannalta on tärkeää, että tapahtumaa alusta asti luotsannut Hanna Iiskola-Kesonen jatkaa tuottajana, Niemi toteaa.

– Tavoitteenamme on luoda SM-viikolle säännöllinen rytmi. Kun tapahtuman isäntäkaupunki saa hyvissä ajoin tietää, milloin ja missä kilpaillaan, jää sille aikaa huolehtia suorituspaikat ja -tarvikkeet kuntoon, ja nämähän jäävät sitten tapahtuman jälkeen perintönä kaupunkiin harrastajien käyttöön.

Suomen monipuolisin urheilutapahtuma SM-viikko kokoaa yhteen tuhansia eri urheilulajien edustajia kisaamaan Suomen mestaruuksista. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Ylen, mukana olevien lajiliittojen ja kulloisen isäntäkaupungin kanssa.

– SM-viikko on tarjonnut erinomaisen näyteikkunan vähemmän tunnetuille lajeille jo kolmen vuoden ajan. Näkisin, että tulevina vuosina saamme mukaan myös suurempia lajeja jollain kulmalla. Näinhän on käynyt Ruotsissakin, missä esim. jääkiekko on mukana kelkkajääkiekon muodossa, Niemi visioi.

SM-viikko 2019 järjestetään 4.-7. heinäkuuta Vantaalla. Haku seuraavien vuosien isäntäkaupungeiksi on auki, lue lisää täältä.

Haku SM-viikon isäntäkaupungiksi vuosille 2020 ja 2021 on auki

SM-viikko järjestetään ensi kesänä Vantaalla. Mutta missä sen jälkeen? Haku isäntäkaupungiksi vuosille 2020 ja 2021 on nyt auki.

SM-viikko on kolmen ensimmäisen vuoden aikana saavuttanut arvostetun aseman suomalaisessa urheilukulttuurissa. Tapahtuma kerää yhteen useiden eri lajien aikuisten SM-kilpailut tuoden mukanaan tuhansia urheilijoita, valmentajia, toimitsijoita ja kisaturisteja.

Ensimmäisten vuosien aikana SM-viikolla on ollut mukana jo neljäkymmentä eri lajia ja kiinnostus kasvaa koko ajan. Tapahtuman tavoite on saada mukana oleville lajeille uusia ystäviä. Tätä tavoitetta SM-viikko tavoittelee mm. monipuolisella ympärivuotisella viestinnällä, lajikokeiluilla ja –esittelyillä sekä mittavalla TV-näkyvyydellä. SM-viikko vahvistaa isäntäkaupungin ja sen lähialueen urheilu- ja liikuntatarjontaa, tukee monipuolisia liikuntamahdollisuuksia sekä tarjoaa merkittävän TV-näkyvyyden suurtapahtuman isäntänä. Kokonaisvaltaisella yhteistyöllä isäntäkaupungin kanssa SM-viikko tarjoaa viihdyttävän urheilujuhlan nautittavaksi paikan päällä sekä television välityksellä laajemmin suomalaisille.

Haetaan isäntäkaupunkeja vuoden 2020 talvella järjestettävälle SM-viikolle ja vuoden 2021 kesällä järjestettäville SM-viikoille.

Kaupunki voi hakea isännyyttä joko yhteen tai kahteen tapahtumaan. Tapahtumien tarkat ajankohdat määrittyvät yhteistyössä Ylen ja isäntäkaupungin kanssa.

Hakuasiakirja on avoin hakemus, jossa käy ilmi kaupungin sitoutuminen edellytyksiin sekä sen tarjoamat olosuhteet ja tahtotila SM-viikon toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.

Edellytykset isäntäkaupungille

 • resursointi paikalliseen tuotantoon: projektipäällikkö (paikallinen yhteistyö, kaupungin sisäiset järjestelyt, erityisesti olosuhteet) ja SM-viikon paikallinen ja alueellinen markkinointi ja viestintä
 • 50 000 € -80 000 € korvaus SM-viikon isäntäkaupungin oikeudesta
 • suorituspaikat ja lajien vaatimat perusliikuntavälineistöt veloituksetta SM-viikon käyttöön sekä suorituspaikkojen huolto tapahtuman aikana veloituksetta
 • kaupungin liikuntaviraston kenttä- ja hallihenkilökunta mukana tapahtuman rakentamisessa, purkamisessa ja suorituspaikkojen huoltotoimenpiteissä
 • kaupunki vastaa Ylen ohjelmasiirtoyhteyden kustannuksista ja järjestää mahdollisimman paljon kuidutettuja suorituspaikkoja
 • kaupunki vastaa TV-tuotannon riittävästä sähkönsaannista ja valaistuksesta suorituspaikolla

Hakuasiakirjassa tulee käydä ilmi lisäksi seuraavat kokonaisuudet:

Suorituspaikat, kilpailujen vaatimat olosuhteet ja tilapäisjärjestelyt

 • Suorituspaikkojen nimet, osoitteet, pinta-alat, pintamateriaalit, korkeudet, katsomokapasiteetit, muut oheistilat, mahdolliset aiemmat aikuisten SM-tason kilpailut näissä paikoissa
 • Minkälaiset ulkoliikuntapaikat (ml. palloilukentät, puistoalueet, avoveden paikat, hiihtoladut) kaupunki tarjoaa tapahtumalle? Minkälaiset sisäliikuntapaikat kaupunki tarjoaa tapahtumalle?
 • Onko kaupunkiin mahdollista rakentaa tilapäisiä suorituspaikkoja? Voiko kaupungissa sulkea liikennettä ja katuja SM-viikon kilpailusuorituksia varten? (esim. pyöräily, triathlon)
 • Minkälaiset valmiudet suorituspaikoilla on suoran TV-lähetyksen vaatimukset huomioiden?

Kaupungin tahtotila, panostus ja kokemus

 • Minä vuonna kaupunki on kiinnostunut järjestämään SM-viikon talvi- ja/tai kesätapahtumana?
 • Mitä erityistä sisältöä tai konsepti-ideoita kaupunki tarjoaa SM-viikolle?
 • Mitä kaupunki haluaa viestiä SM-viikolla isännyydellä?
 • Kuinka kaupunki varmistaa onnistuneen suurtapahtuman vaatiman hallinnollisen ja markkinointiviestinnällisen yhteistyön rakenteissaan ja yhteisössään?
 • Kuinka kaupunkilaiset sitoutetaan tapahtumaan?
 • Minkälaiset vapaaehtoisverkostot kaupunki pystyy tarjoamaan?
 • Kuinka kaupunki osallistuu tapahtuman markkinointiin?
 • Kaupungin aikaisemmat kokemuksista suurista tapahtumajärjestelyistä?
 • Mitä lisäarvoja ja -palveluita kaupunki voi tarjota yleisölle ja osallistujille (esim. julkinen liikenne)?
 • Kaupungin tarjous korvaukseksi SM-viikon isäntäkaupungin oikeudesta

Majoituskapasiteetti, kulkuyhteydet

 • Kuinka suuri on kaupungin majoituskapasiteetti (hotellit, hostellit, opistot ym.)?
 • Minkälaiset julkiset kulkuyhteydet kaupunkiin on? Julkinen liikenne kaupungissa?

Hakuaikataulu

Hakuasiakirjat 31.1.2019 mennessä sähköpostilla osoitteseen hanna.iiskola@sm-viikko.fi

Lisätietoja
Hanna Iiskola-Kesonen, SM-viikon tuottaja, hanna.iiskola@sm-viikko.fi,  0400 569 792

Tutkittua tietoa SM-viikon vaikuttavuudesta saa pyydettäessä.

Lajihaku ensi kesän SM-viikolle on avattu

Kaikkien aikojen neljäs SM-viikko järjestetään 4.-7. heinäkuuta Vantaalla. Tule mukaan Suomen iloisimpaan ja monipuolisimpaan urheilutapahtumaan – lajihaku on nyt auki!

Urheilun monilajitapahtuma SM-viikko järjestetään ensi kesänä Vantaalla heinäkuun ensimmäisellä viikolla (4.-7.7.2019).

Periaatteet SM-viikosta ja lajien osallistumisesta

 • SM-viikko on pienten ja keskisuurten lajien yhteinen aikuisten SM-kilpailutapahtuma.
 • Lajiliitot vastaavat itsenäisesti SM-kilpailunsa järjestämisestä omien kilpailusääntöjensä mukaisesti.
 • SM-viikolle valittavat lajit saavat kilpailunsa vaatiman, isäntäkaupungin hallussa olevan, suorituspaikan veloituksetta käyttöönsä.
 • Lajit saavat SM-viikon tapahtuma-, viestintä- ja markkinointitoimenpiteet hyödykseen.
 • SM-viikolla on oikeus päättää lipunmyynnistä, lipunmyyntitulot kuuluvat SM-viikolle ja ne käytetään tapahtuman toteuttamiseen ja kehittämiseen.
 • Lajiliitot sitoutuvat tapahtuman vaatimaan aktiiviseen yhteistyöhön ja vastaavat siitä, että lajilla on riittävä organisaatio laadukkaaseen toteutukseen ja tapahtuman vaatimaan ennakkotyöhön.
 • SM-viikolle osallistumisen hinta on 2000-2500€/laji. Lopullinen hinta päätetään joulukuussa 2018.
 • SM-viikon aikataulu ja kokonaisuus rakentuu lajien yhteistyönä ja vaatii aktiivista osallistumista.
 • Yle on vahvasti mukana tapahtumassa, aikaisempien vuosien tasolla.
 • Televisioitava kokonaisuus rakentuu kevään aikana kilpailuaikataulun selvittyä, Yle tekee itse päätöksensä televisioitavista lajeista ja lähetysaikatauluista.
 • Osallistuminen SM-viikolle ei automaattisesti sisällä televisiointia, eikä sitä yhdellekään lajille hakuvaiheessa luvata.

Lomake kiinnostuksen ilmoittamiseen

Osallistumishaku etenee kahdessa vaiheessa:

Vaihe 1
Lajit ilmoittavat kiinnostuksensa osallistua SM-viikkoon. Linkki vastauslomakkeeseen on tässä. Vastausaikaa on pe 30.11. asti.

Huom! Kiinnostuksen ilmoittaminen ei sido lajia vielä mihinkään.

Vaihe 2
Kiinnostuneiden lajien kanssa jatketaan sitoviin ilmoittautumisiin ja tapahtumajärjestelyjen aloittamiseen. Lajiliitoilta edellytetään hallituksen päätöstä osallistumisesta ja näyttöä osallistumiseen vaadittavista resursseista.


Aikataulu ja ensimmäinen palaveri

Lajipalaveri to 13.12. klo 12-15, pääkaupunkiseudulla (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)

– Kutsu tulee lajeille, jotka ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa SM-viikkoon

– Asialistalla ensimmäiset käytännön asiat, yhteistyön suunnittelu, kilpailuaikataulun ja suorituspaikkojen luonnostelu

Lisätietoja: SM-viikon tuottaja Hanna Iiskola-Kesonen, 0400 569 792, hanna.iiskola@olympiakomitea.fi