Ajankohtaista

Yhdessä olemme vastuullisempia

Jyväskylän SM-viikolla haluamme nostaa esiin SM-viikon resurssiviisaan ja vastuullisen tapahtumakonseptin.

SM-viikon vastuullisuustyö pohjautuu urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan. SM-viikon omat vastuullisuus-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteot pohjautuvat lisäksi järjestäjätahojen sekä mukana olevien lajiliittojen ohjelmiin. Jokaisessa tapahtumassa otetaan huomioon myös isäntäkaupungin vastuullisuusperiaatteet. Jyväskylässä tämä tarkoittaa mm. resurssiviisautta eli kestävän arjen tekoja. Lue lisää täältä: https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/resurssiviisaus

SM-viikon oma vastuullisuusohjelma on varsin käytännönläheinen ja se perustuu tekoihin, joita meistä kaikki voivat helposti toteuttaa. Vuonna 2022 päivitetty vastuullisuusohjelma onkin saanut paljon kiitosta nimenomaan selkeydestään ja konkreettisuudestaan. SM-viikkoa pyritään tuottamaan ja kehittämään vastuullisesti ja ympäristöarvot huomioiden. Vastuullisuusohjelma koostuu kolmesta osa-alueesta:
– Ympäristö ja ilmasto
– Yhdenvertaisuus, saavutettavuus ja tasa-arvo
– Sosiaalinen vastuu
Vastuullisuusohjelmaan voit tutustua tästä: https://sm-viikko.fi/vastuullisuusohjelma/

Ekokompassi on tapahtumille soveltuva ympäristöjärjestelmä, ja sertifikaatti on osoitus siitä, että tapahtuma on sitoutunut hoitamaan ja kehittämään ympäristöasioitaan Ekokompassi-järjestelmän kriteerien mukaisesti. Tavoitteena on parantaa ympäristön tilaa sekä taata sekä SM-viikon osallistujille että tapahtumakävijöille mahdollisimman ympäristöystävälliset palvelut. SM-viikolle myönnettiin Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti Salossa tehdyn auditoinnin jälkeen elokuussa 2022.

Jyväskylässä haluamme erityisesti korostaa SM-viikon vastuullista ja kestävää tapahtumakonseptia (SM-viikon resurssiviisautta). Tämä tarkoittaa mm.
– monta lajia samassa tapahtumassa (yhteiset suorituspaikat ja aikataulut)
– yhteiset suorituspaikat pienentävät kilpailukohtaista hiilijalanjälkeä, mm.
🗑️ jätehuolto
💡 energiatarve
🪧 materiaalit
🥕 ruokailut
🚚 logistiikka
– Teams-palaverit lajien, järjestäjän ja isäntäkaupungin kesken
– yleisön, urheilijoiden, kilpailujärjestäjien ja Ylen liikkuminen kilpailukaupunkiin ja -kaupungissa (monta lajia samassa paikassa vs. jokainen kilpailu eri kaupungeissa)
– kilpailutapahtumat televisioidaan vapailla kanavilla
– suurin osa tapahtumista maksuttomia
– yhteisöllisyys ja vastuu omasta toiminnasta osana SM-viikkotapahtumaa

Hyödyllisiä linkkejä

Olympiakomitean vastuullisuussivusto

Urheiluyhteisön päivitetty vastuullisuusohjelma

Ylen vastuullisuussivusto

Jyväskylän kaupungin ympäristösivusto

Kohti resurssiviisasta Jyväskylää

Ekokompassi

Kuva: Jyväskylän kaupunki / Tero Takalo-Eskola